Καριέρες

Η εταιρεία μας ζητά να προσλάβει:

Συντηρητή / Τεχνικό – Ψυκτικό

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Ηλεκτρολογικές γνώσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς
 • Να γνωρίζει άπταιστα αγγλικά
 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώση ψυκτικών εγκαταστάσεων (προαιρετικό – θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Γνώση επαγγελματικού ηλεκτρικού και φυσικού αερίου εξοπλισμού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία άνω των 5 ετών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

 • Εγκατάσταση & Συντήρηση επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης, όπως ψυκτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός μαγειρέματος, φούρνοι, παγομηχανές, συστήματα ψύξης κ.λ.π.
 • Συντήρηση ηλεκτρικού και φυσικού αερίου επαγγελματικού εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση και συντήρηση επαγγελματικών φούρνων
 • Πλήρης απασχόληση, Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 17:00 (8 ώρες)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@catermarket.com.cy


Scroll to Top