Πολιτική Επιστροφών

Επιλεξιμότητα

 • Καινούργιος Εξοπλισμός: Ο εξοπλισμός μπορεί να επιστραφεί μόνο εάν τα χαρακτηριστικά του δεν ταιριάζουν με αυτό που παραλάβατε. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 1 ημέρας από την αγορά.
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός: Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές. Ωστόσο, παρέχουμε μια περίοδο επιθεώρησης 3 ημερών μετά την παράδοση για τυχόν σημαντικές αποκλίσεις που δεν έχουν εντοπιστεί από πριν.

Προϋπόθεση επιστροφής

 • Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία (εάν υπάρχει) και σε αχρησιμοποίητη κατάσταση, με δυνατότητα επαναπώλησης.
 • Όλα τα αξεσουάρ, τα εγχειρίδια και η πρωτότυπη τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνονται.

Διαδικασία επιστροφής

 • Ειδοποιήστε μας εντός της καθορισμένης περιόδου επιστροφής μέσω email ή τηλεφώνου, αναφέροντας τον αριθμό τιμολογίου και τον λόγο επιστροφής.
 • Θα σας καθοδηγήσουμε για τη διαδικασία επιστροφής, για τον τρόπο παραλαβής του εξοπλισμού ή την παροχή οδηγιών αποστολής του.

Επιθεώρηση και έγκριση

 • Καινούργιος εξοπλισμός: Μόλις το επιστρεφόμενο προϊόν παραληφθεί και επιθεωρηθεί, θα σας ενημερώσουμε για την έγκριση ή την απόρριψη της αντικατάστασης.
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός: Η επιθεώρηση πραγματοποιείται εντός της περιόδου επιθεώρησης των 3 ημερών και τυχόν προβλήματα στην λειτουργία του θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως.

Επιστροφές χρημάτων

 • Καμία επιστροφή χρημάτων για νέο εξοπλισμό. Επιτρέπονται μόνο αντικαταστάσεις.
 • Καμία επιστροφή χρημάτων για μεταχειρισμένο εξοπλισμό. Ωστόσο, δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα που δεν είχαν εντοπιστεί εντός της περιόδου επιθεώρησης των 3 ημερών.

Τέλος για επιστροφές

 • Ενδέχεται να ισχύει χρέωση για επιστροφές για την κάλυψη του κόστους που σχετίζεται με τη μεταφορά, την επισκευή ή επιδιόρθωση και την επιθεώρηση των επιστρεφόμενων αντικειμένων.

Κατεστραμμένος ή ελαττωματικός εξοπλισμός

 • Ειδοποιήστε μας εντός 3 ημερών από την παραλαβή του εξοπλισμού εάν είναι κατεστραμμένος ή ελαττωματικός.
 • Θα διευθετήσουμε την αντικατάσταση ή την επισκευή χωρίς επιπλέον κόστος.

Ευθύνες πελάτη

 • Είναι ευθύνη του πελάτη να επιθεωρήσει διεξοδικά τον εξοπλισμό κατά την παράδοση και να αναφέρει εγκαίρως τυχόν προβλήματα.
 • Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες επιστροφής που παρέχονται για να διασφαλίζεται η ομαλή διαδικασία επιστροφών/αντικατάστασης του εξοπλισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επιστροφή, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στο info@catermarket.com.cy ή στο 99 565506.

Αυτή η πολιτική επιστροφών ισχύει από την 01/02/2024 και υπόκειται σε αλλαγές κατά την κρίση μας. Ελέγξτε την ιστοσελίδα μας για τις τρέχουσες πληροφορίες.

Scroll to Top