Απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων από καταστήματα, πωλητές επαγγελματικού εξοπλισμού ή και άλλους επαγγελματίες.

Όλες οι συσκευές που αναρτώνται θα πρέπει να είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση.

Οποιοσδήποτε πωλήσει προϊόν από την ιστοσελίδα υποχρεούται όπως το διαγράψει μέσα από τον λογαριασμό του ή όπως αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα για ενημέρωση.

Οι τιμές των προϊόντων ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απευθείας συναλλαγές μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.